Hello There, Guest!  

[ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab

#21
I wrote to the DST to ask if they had more data about GPAs. They have replied to my email.

Quote:Kære Emil,
I vores offentliggørelse har vi fokuseret på de ikke-vestlige efterkommere. Det er ikke fordi de klarer sig dårligt, men først og fremmest fordi de antalsmæssigt er den klart største gruppe. 1. januar 2014 var der i alt 4.753 ikke-vestlige efterkommere på 16 år i den danske befolkning. Det tilsvarende tal for vestlige efterkommere var kun 371, mens der var 787 vestlige indvandrere. De viste lande er de oprindelseslande, som i perioden 2009-2013 har haft de største efterkommerbefolkninger, og vi har kun medtaget de lande, hvor vi vurderede, at befolkningen var tilstrækkelig stor til at beregningerne gav mening.
Tallene findes kun i publikationen Indvandrere i Danmark 2014 og er ikke tilgængelig i statistikbanken. Jeg har vedlagt tallene bag figurerne.
I publikationen findes de samlede tal for vestlige indvandrere og efterkommere.
I modsætning til efterkommere, der alle er født i Danmark, er indvandrere meget forskelligt sammensat mht. opholdstid. Nogle har været her fra de var små børn, mens andre først er kommet efter de var fyldt 10 år. Opholdstiden er et forhold, der også spiller en rolle for karakterer. Ud over et datamæssigt tyndt materiale er indvandrergruppernes forskelle mht. opholdstid en væsentlig grund til, at vi ikke har medtaget karakterer fordelt på oprindelseslande for indvandrere.

Med venlig hilsen
Thomas Klintefelt
Chefkonsulent
Befolkning
Tlf. 39 17 33 14
tmn@dst.dk

A quick translation:
Quote:Dear Emil,
In our publication we have focused on the non-western second generation. It is not because they perform badly, but first and foremost because they are numerically the largest group. Per January the 1st 2014 there were in total 4753 non-western second generations age 16 in the Danish population. The same number for western second generation was only 371, while there were 787 for western first generation. The shown countries are those countries of origin which in the period 2009-2013 had the largest second generation populations, and we have only included the countries where we judged that the population was sufficiently large for calculations made sense.

The numbers are only found in the publication Indvandrere i Danmark 2014, og is not available in the statistical database. I have attached the numbers used for the figures. The total numbers for western first and second generation are found in the publication.
In contrast to second generation all of who are born in Denmark, the first generation is very heterogenous regarding how many they have stayed in Denmark. Some have been here since they were small, while others came here after they were 10 year old. The duration of the stay is a factor that plays a role for grades. Besides the thin data material, then the differences regarding duration of stay is a significant part of the reason why we have not used the numbers for first generation.

Kind regards,
Thomas Klintefelt
Chief consultant
Population
Tlf. 39 17 33 14
tmn@dst.dk

In other words, there are no more data than the two datasets I have now. I will update the paper with the new data too.
 Reply
 
Messages In This Thread
[ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2014-Nov-02, 00:49:54
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Meng Hu - 2014-Nov-02, 03:13:04
Normality - by Emil - 2014-Nov-02, 05:37:41
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Meng Hu - 2014-Nov-02, 19:21:44
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2014-Nov-02, 19:32:02
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Meng Hu - 2014-Nov-02, 20:15:44
Shapiro test - by Emil - 2014-Nov-02, 22:39:48
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Meng Hu - 2014-Nov-03, 19:29:29
Spearman - by Emil - 2014-Nov-03, 04:17:20
Nonnormal - by Emil - 2014-Nov-03, 22:59:31
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Meng Hu - 2014-Nov-06, 01:32:32
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2014-Nov-06, 01:48:01
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2014-Nov-06, 02:46:26
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Meng Hu - 2014-Nov-06, 02:59:02
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2014-Nov-06, 03:57:07
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Meng Hu - 2014-Nov-06, 20:48:41
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2014-Nov-07, 02:31:06
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Meng Hu - 2014-Nov-07, 20:24:16
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2014-Nov-09, 04:19:00
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2014-Nov-26, 19:38:54
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Chuck - 2014-Dec-30, 00:35:58
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Chuck - 2015-Jan-12, 22:12:58
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2015-Jan-14, 14:28:28
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Chuck - 2015-Jan-25, 01:51:01
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2014-Nov-27, 23:31:16
I have updated the paper to draft #4 - by Emil - 2014-Nov-29, 08:20:32
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Meng Hu - 2014-Dec-05, 01:19:52
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2014-Dec-05, 10:54:41
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2014-Dec-27, 05:57:01
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Meng Hu - 2015-Jan-05, 19:33:18
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Peter Frost - 2014-Dec-30, 23:31:30
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2015-Jan-14, 15:00:45
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2015-Jan-13, 00:13:23
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2015-Jan-25, 02:43:12
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2015-Feb-02, 16:58:19
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Chuck - 2015-Feb-02, 19:21:15
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2015-Feb-02, 20:34:14
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Chuck - 2015-Feb-02, 21:12:06
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2015-Feb-03, 03:48:24
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2015-Feb-05, 17:14:10
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Chuck - 2015-Feb-08, 03:52:29
Reply to John's #41 - by Emil - 2015-Feb-09, 04:15:15
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Chuck - 2015-Feb-11, 04:26:03
Draft #6 - by Emil - 2015-Feb-17, 05:04:22
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Chuck - 2015-Mar-12, 22:05:36
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2015-Mar-13, 00:50:20
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Peter Frost - 2015-May-24, 18:13:12
Reply to Peter #47 - by Emil - 2015-May-26, 07:56:34
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Peter Frost - 2015-May-26, 18:42:03
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2015-May-26, 23:00:21
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school - by Meng Hu - 2015-May-28, 08:32:30
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Chuck - 2015-May-28, 23:16:31
Reply to MH #51 - by Emil - 2015-May-28, 10:09:59
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school - by Meng Hu - 2015-May-28, 17:34:38
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2015-May-28, 23:25:35
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Chuck - 2015-May-30, 19:52:15
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2015-Jun-04, 14:36:24
RE: [ODP] Immigrant GPA in Danish primary school is predictable from country-level variab - by Emil - 2015-Jun-04, 18:15:24
 
Forum Jump:

Users browsing this thread: 2 Guest(s)